ตารางสอบ CU-TEP หาดใหญ่

                              ตารางสอบ CU-TEP หาดใหญ่

จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ๋ สอบถามที่ 02-2183717, 02-2183705

 

(สนใจติว CU-TEP หาดใหญ่สอบถามที่ 093-6526644 หรือ line ID: englishprodigy) 

ครั้งที่ 1/2020    สอบวันที่ 25 เมษายน 2563   

ครั้งที่ 2/2020    สอบวันที่ 17 ตุลาคม 2563