คอร์ส IELTS หาดใหญ่
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี โท เอก ประเทศที่รับคะแนน IELTS มีอาทิเช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในแถบยุโรป โดยทางสถาบันจะสอนวิธีการทำข้อสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ คือ Speaking, listening, Reading, and Writing นักเรียนจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถสอบได้คะแนนสูงอย่างแน่นอน