คอร์ส TOEFL IBT หาดใหญ่
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี โท เอก ประเทศที่รับคะแนน TOEFL มีอาทิเช่น ประเทศอเมริกา แคนาดา และประเทศอื่นๆที่กำหนดให้สอบ TOEFL IBT โดยทางสถาบันจะสอนวิธีการทำข้อสอบ TOEFL IBT ทั้ง 4 ทักษะ คือ Speaking, listening, Reading, and Writing นักเรียนจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถสอบได้คะแนนสูงอย่างแน่นอน