คอร์ส CU-TEP หาดใหญ่
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

คอร์ส CU-TEP เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ หรือเหมาะสำหรับข้าราชการที่ต้องการผลคะแนน CU-TEP เพื่อใช้ในการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งทางสถาบันจะทำการสอนทั้ง 3 ทักษะที่ใช้ในการทำข้อสอบ อาทิเช่น Listening, Reading,และ Writing