คอร์ส Writing หาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
ติดต่อสอบถาม

คอร์ส Writing หาดใหญ่จะสอนตั้งแต่พื้นฐานการเขียนเบื้องต้น ระดับกลางจนถึงระดับสูง เมื่อเรียนจบคอร์สผู้เรียนจะสามารถเขียนบทความ พารากราฟ เรียงความ และงานเขียนอื่นๆได้ เปิดสอนทั้งแบบกลุ่มและแบบตัวต่อตัว