คอร์ส Speaking หาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
ติดต่อสอบถาม

คอร์ส Speaking หาดใหญ่ จะสอนผู้เรียนตั้งแต่พื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษ ระดับกลาง และระดับสูง เมื่อจบคอร์สผู้เรียนจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตามระดับที่ผู้เรียนสมัครเรียน เปิดสอนทั้งแบบกลุ่มและแบบตัวต่อตัว