คอร์ส GAT ENG หาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
ติดต่อสอบถาม

คอร์ส GAT ENG หาดใหญ่จะสอนเทคนิควิธีทำข้อสอบซึ่งข้อสอบ GAT ENG จะมีทั้งหมด 60 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน เฉลี่ยข้อละ 2.5 คะแนน และมีเวลาทำ 90 นาที เฉลี่ยข้อละ 90 วินาที ข้อสอบจะแบ่งเป็น 4 part ใหญ่ๆ part ละ 15 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย Conversation, Vocabulary, Reading comprehension, และ Writing (ข้อสอบพาร์ทนี้จะมีทั้ง error identification, Cloze test และ paragraph writing) โดยคอร์สนี้จะสอบครบทุกพาร์ทน้องๆสามารถมั่นใจว่าจะสอบได้คะแนนสูงอย่างแน่นอน