คอร์ส SAT หาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
ติดต่อสอบถาม

คอร์ส SAT หาดใหญ่จะสอนเฉพาะข้อสอบภาษาอังกฤษ คือ Critical Reading Section, Writing Section, และ SAT ESSAY ไม่สอนคณิตศาสตร์ สอนเทคนิคการทำโจทย์ภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนสูงตามที่นักเรียนต้องการ